תנאי האתר

ביצועה של רכישה באתר משמעה שאת/ה מקבל/ת את התנאים הבאים:

1. השימוש בשירות מותר להעברת הודעות אישיות בלבד!! למערכת האתר הזכות למנוע משלוח הודעות פרסום או הודעות בעלות גוון פרסומי (כפי שיוחלט על ידי מערכת האתר).

2. אין להזין למערכת מספרי "טלפון שולח" שאינם המספרים שלכם.

3. אין לשלוח הודעות למי שאינו מעוניין בכך.

4. ניתן לשלוח באמצעות השירות הודעות לרשתות הסלולר הישראליות בלבד.

  1. 5. מועד המשלוח המדויק של כל הודעה תלוי בעומס באותו זמן על מערכת הסמסים. עקב כך תיתכן סטיה של מספר דקות מהמועד המוגדר.

6. השירות אינו מבטיח את הגעתן של כל ההודעות הנשלחות. הגעת ההודעות תלויה בזמינות המכשירים האמורים לקבל את ההודעות, נתוני רשת וכו…

7. משלוח הודעות הסמס מבוצע על ידי מערכת חיצונית ואין למערכת "ברכות מסביב לשעון" שליטה על מערכת זו.

8. אין אתר www.smsbless.co.il אחראי באופן כלשהו על תוכן ההודעות הנשלחות.

9. לאתר smsbless.co.il הזכות למנוע משלוח הודעות שיש בהן תוכן מעליב או פוגע, מסית, או לא חוקי.

10. אין אתר www.smsbless.co.il או בעליו אחראים באופן כלשהו על נזק העלול להגרם לאדם או חברה כלשהם עקב השימוש במערכת או משלוח / קבלת / אי משלוח / אי קבלת הודעות באמצעותה.

11. במידה ומסיבה כלשהיא, לא ישלחו ההודעות ליעדן, יוחזר התשלום עבור השירות שהוזמן. אין האתר או בעליו אחראים על כל נזק העלול להגרם כתוצאה מאי שליחת ההודעות כפי שהוזמנו.

12. על שולח ההודעות לוודא כי במכשיר המקבל לא בוטלה האפשרות לקבל הודעות מסחריות בתשלום.
במידה וקיימת הגדרה כזו למכשיר המקבל, יחסמו ההודעות הנשלחות באופן אוטומטי על ידי ספק הסלולר של המקבל ולא יוכלו להגיע ליעדן.

סגור לתגובות.